Regler

 1. RockTheTrail följer renidrott.se och deras policy om en dopingfri generation.

 2. Alla deltagare är ansvariga att känna till de regler som finns för tävlingen.

 3. Du som deltagare är skyldig att följa RockTheTrails regler.

 4. Deltagande i RockTheTrail sker på egen risk.

 5. RockTheTrail frånsäger sig allt ansvar för skador som deltagarna får samt skador på deras utrustning.

 6. RockTheTrail rekommenderar samtliga deltagare att teckna olycksfallsförsäkring för denna typ av tävling. Det ingår ej försäkring i anmälningsavgiften.

 7. Tävlingsledningen har rätten att ändra banan.

 8. Det kommer finnas snitslar, avspärrningsband och vägvisare. Följ dessa.

 9. Hjälp medtävlande som behöver hjälp.

 10. Har tävlande skadats allvarligt under tävlingen så hjälps alla åt att kontakta arrangören så sjukvårdare kan hjälpa den skadade.

 11. Upp till 18 år anmäls deltagaren av vårdnadshavare.

 12. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen. Ställs tävlingen in återbetalas anmälningsavgiften. Ersättning för boende, resor eller liknande återbetalas ej.

 13. Det är inte tillåtet att använda prestationshöjande otillåtna preparat, droger, alkohol under loppet. Tävlingsledningen har rätt att plocka av dig från banan och diskvalificera dig om du upplevs påverkad av otillåtna preparat, alkohol eller droger. RockTheTrail följer Ren idrotts riktlinjer avseende doping.

 14. RockTheTrail har vid varje tävling fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörliga bild. Som deltagare ger du RockTheTrail tillstånd att publicera bildmaterial på deras egna kanaler ex hemsida.

 15. RockTheTrail förbehåller sig rätten att ändra starttider.

 16. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och gäller i hela EU från 25 maj 2018. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här.

 17. Hundekipage. RockTheTrail följer Jordbruksverkets riktlinjer för tävling med hund. Det är ägarens ansvar att inte hunden far illa eller att den skadar sig under loppet dvs du deltar med din hund under eget ansvar. Hunden ska vara vaccinerad. Hunden ska vara kopplad före, under och efter loppet. Hunden bör vara minst 12 mån. Ej tillåtet för löpande tikar att delta.